Szpital Inowrocław

O szpitalu w Inowrocławiu

Szpital

Szpital w Inowrocławiu

Wśród działających w Inowrocławiu placówek ochrony zdrowia znajduje się Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, znany także jako Szpital Powiatowy im. dr Błażka. Motto Szpitala brzmi: „ Jest wielu pacjentów, których nie można wyleczyć, ale nie ma takiego, któremu nie możemy pomóc…”. To piękne zdanie w całości wyraża chęć niesienia pomocy przez lekarzy tam pracujących. W szpitalu, oprócz oddziałów i poradni znajdziemy także pogotowie ratunkowe, pracownie diagnostyczne, szkołę rodzenia i medycynę pracy. Wszystkich oddziałów w Szpitalu Powiatowym w Inowrocławiu jest szesnaście, wśród których znajdziemy oddział anestezjologiczny, chirurgiczny, kardiologiczny, laryngologiczny, neurologiczny, ze specjalnością udarową, noworodkowy,

Izba Przyjęć

Izba Przyjęć

oddział ratunkowy z izbą przyjęć, okulistyczny, opieki paliatywnej, położniczo- ginekologiczny, rehabilitacyjny, urologiczny, oddziały wewnętrzne i stacja online casino dializ. Jak więc widać, Powiatowy Szpital w Inowrocławiu obejmuje swą opieką chorych z najróżniejszymi schorzeniami, nie pozostając w miejscu i ciągle się rozwijając. Najlepszym tego dowodem są ciągle unowocześniane aparatury do badań i przygotowane oddziały. Dla chorych nie wymagających hospitacji przygotowane są poradnie specjalistyczne, czuwające nad chorymi leczonymi we własnych domach.

Dane kontaktowe
Powiatowy Szpital im. dr Błażka znajduje się przy ulicy Poznańskiej 97. Na stronie internetowej znajduje się spis telefonów do poszczególnych poradni, rejestracji i oddziałów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.